Resistance

Kategorie: Jednotky a veličiny
Autor: Saša Svobodová

Resistance

Reálná část impedance, nezávislá na kmitočtu. Jedná se o čistý ohmický odpor.

Značka: R
Jednotka: Ω (Ohm)

Vložil/a:  Tue, 26-May-2009, 15:43