Reaktance

Kategorie: Jednotky a veličiny
Autor: Saša Svobodová

Reaktance

Imaginární část impedance obvodu.

Tato část je závislá na kmitočtu. Při nulovém kmitočtu může mít hodnotu nulovou, nebo nekonečnou, podle toho, jestli se jedná o induktivní, nebo kapacitní reaktanci.

Kapacitní reaktance je Kapacitance.
Induktivní reaktance je Induktance.

Značka: X
Jednotka: Ω (Ohm)

Vložil/a:  Tue, 26-May-2009, 15:43