Proud na prázdno

Kategorie: Jednotky a veličiny
Autor: Saša Svobodová

Proud na prázdno

Měří se u transformátoru.

Proud primárním vinutím, když je vinutí sekundární zcela odlehčené.

Při tomto provozu transformátor odebírá prakticky jen jalový výkon a nekoná žádnou užitečnou práci.

Vložil/a:  Fri, 01-May-2009, 16:46