Fázoměr

Kategorie: Nástroje a přístroje
Autor: Saša Svobodová

Fázoměr

Měřící přístroj určený k měření velikosti fázového posunu.

Fázoměr může měřit fázový posun dvou napětí, dvou proudů nebo napětí a proudu v jednom obvodu či v obvodech různých.

Existují dvě varianty fázoměrů:

- stupnice cejchovaná přímo ve stupních
- stupnice cejchovaná v cos φ - účiník

Vložil/a:  Fri, 15-May-2009, 19:30