Střední hodnota

Kategorie: Jednotky a veličiny
Autor: Saša Svobodová

Střední hodnota

     Střední hodnota proudu odpovídá výšce obdélníka s délkou strany rovnou periodě a se stejnou plochou, jako je plocha pod časovým průběhem proudu i(t) za jednu periodu.

Jiná definice:

     Velikost stejnosměrné veličiny která má stejné elektrochemické účinky jako měřená střídavá veličina. Čili střídavý proud o střední hodnotě 10 A vyvolá v elektrolytu stejný účinek, jako stejnosměrný proud o hodnotě 10 A. Stejné poměry platí i pro napětí, výkon a další veličiny.

Označení: značkou veličiny s indexem "stř". Např: Istř.

Vložil/a:  Sat, 20-Mar-2010, 11:40