FIFO

Kategorie: Zkratky
Autor: Saša Svobodová

FIFO

First In First Out - první dovnitř, první ven.

Označení jednoho z typů sekvenčních pamětí. Data zapsaná do paměti jako první jsou na jejím výstupu také jako první.

Vložil/a:  Thu, 19-Feb-2015, 21:57