FILO

Kategorie: Zkratky
Autor: Saša Svobodová

FILO

First In Last Out - první dovnitř, poslední ven.

Označení jednoho z typů sekvenčních pamětí. Data zapsaná do paměti jako první jsou na jejím výstupu jako poslední.

Vložil/a:  Thu, 19-Feb-2015, 21:58