Plegie

Kategorie: Nemoci, úrazy a jiné maléry
Autor: Saša Svobodová

Plegie

Plegie je úplná neschopnost aktivního volního pohybu, ochrnutí...

Hemiplegie - úplné ochrnutí pravé nebo levé poloviny těla (nejčastěji po CMP).

Kvadruplegie- úplné ochrnutí všech končetin.

Paraplegie - úplné ochrnutí poloviny těla - nejčastěji dolní (např. při traumatickém poranění míchy, tumory utlačující míchu).

Vložil/a:  Sun, 12-Apr-2015, 15:15