Obrázek   
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:

Pamatovat si mneZapomenuté heslo

Nová registrace
Kam dále?
Hledání
Vzhled

(3 vzhledů)
Kdo je Online
7 uživatel(ů) je online (3 uživatel(ů) si prohlíží Články a povídání)

Uživatelé: 0
Hosté: 7

více...
Noví uživatelé
viktor
viktor
07.07.2024
Chlaban
Chlaban
19.04.2024
Kubrt
Kubrt
16.04.2024
Mirek
Mirek
14.04.2024
POKEC
POKEC
21.03.2024
Luigi
Luigi
14.03.2024
zirafak
zirafak
26.02.2024
rorejs
rorejs
27.12.2023
maroš
maroš
07.11.2023
vlada
vlada
17.09.2023
Kdo za co může
Administrátorka
Žirafka
Žirafka
Žirafička
Žirafička
Redaktoři
bernard
bernard
IvanH
IvanH
 
Emeritní
KatyH
KatyH

Elektronika - Kontrolka s LED pro síťové napětí

Napsal/a Žirafka v 30. 11. 2008 v 14:09 (přečtení 58796×) Další články tohoto autora
Elektronika
     Kontrolka se svítivou diodou je jednoduchá, úsporná a spolehlivá věc. Část lidí si určitě řekne, že na takto jednoduché věci není co zkoumat a o čem psát. Opak je však pravdou, pokud je potřeba kontrolku zapojit na vyšší napětí a případně na napětí střídavé.

     V tomto článku se podíváme na několik možností, jak kontrolku zapojit a jak spočítat hodnoty součástek tak, aby kontrolka dlouho a bezpečně sloužila ke spokojenosti toho, kdo ji staví.

Kontrolka s odporovým předřadníkem


     Je několik možností, jako kontrolku zapojit. Vždy je ale potřeba myslet na to, že svítivá dioda snese v závěrném směru jen malé napětí, typicky 5V, takže je nutné ji chránit před závěrným napětím. Většinou se to dělá pomocí jiné diody.

Schéma zapojení kontrolky s paralelní diodou
Obr. 1 Kontrolka s paralelní diodou


     Na obrázku 1 je první možnost zapojení kontrolky. Při kladné půlvlně svítí LED, půlvlně záporní proud prochází usměrňovací diodou a LED je chráněná proto velkému závěrnému napětí. Úbytek napětí na usměrňovací diodě je přibližně 0,6V a to LED snese bez potíží libovolně dlouho. Důležitou vlastností tohoto obvodu je fakt, že proud prochází odporem při obou půlvlnách a je proto trvale zatěžovaný.

Příklad: Napětí sítě je 230V, proud LED zvolíme 20mA. Je potřeba vypočítat velikost předřadníku a ztrátový výkon na něm mařený.

Velikost předřadníku se spočítá podle vzorce:

R = U ÷ I = 230 ÷ 0,02 = 11500Ω

Ztrátový výkon na předřadníku je:

P = U × I = 230 x 0,02 = 4,6W

Což je výkon již značný a je nutné jej z odporu odvést a odpor patřičně chladit.

Schéma zapojení kontrolky se sériovou diodou
Obr. 2 Kontrolka se sériovou diodou


     Na obrázku 2 je výhodnější zapojení obvodu, protože odporem prochází proud jen po dobu jedné půlperiody a odpor je tedy zatěžovaný polovičním výkonem. I to je však výkon stále ještě značný a také je potřeba jej z odporu odvádět pryč. Velikost odporu se vypočítá stejně, jako u předchozího příkladu s paralelní diodou.

     Výhodou kontrolek s odporovým předřadníkem je jejich jednoduchost a také fakt, že mohou pracovat jak se stejnosměrným, tak se střídavým napájecím napětí. Nevýhodou je onen ztrátový výkon mařený na předřadníku. Při napájení kontrolky střídavým proudem lze tento výkon snížit na, teoreticky, nulu použitím kondenzátoru.

Kontrolka s kapacitním předřadníkem


Schéma zapojení kontrolky s kapacitním předřadníkem
Obr. 3 Kontrolka s kapacitním předřadníkem


     Na obrázku 3 je schéma zapojení takové kontrolky. Na první pohled je vidět, že počet součástek mírně stoupl, ale i tak je obvod jednoduchý. Toto je vlastně nejjednodušší možnost, kterak zapojit kapacitní předřadník. Pokud se některá součástka vypustí, znamená to snížení životnosti nebo úplné znemožnění funkce. Toto neplatí pro odpor připojený paralelně ke kondenzátoru, ale i ten by tam měl být. Slouží k vybití kondenzátoru po odpojení napájecího napětí a tím k ochraně obsluhy.

     Zatímco v obvodu stejnosměrného proudu se kondenzátor chová jako přerušení obvodu, v obvodech napájeným proudem střídavým se chová jako určitý odpor. Vykazuje určitou impedanci, která je závislá na kapacitě kondenzátoru a na kmitočtu napájecího napětí. Odpor, který kondenzátor střídavému proudu klade je ale jalový, výkon na něm mařený je proto také jalový a tudíž nekoná žádnou práci – nemění se na teplo.

Příklad: Napětí sítě je 230V 50Hz, proud LED zvolíme 20mA. Je potřeba vypočítat velikost předřadníku.

     Nejprve je potřeba vypočítat potřebnou velikost impedance kondenzátoru. Ta se vypočítá stejně, jako odpor odporového předřadníku:

XC = U ÷ I = 230 ÷ 0,02 = 11500Ω

Potřebná kapacita kondenzátoru potom je:

XC = 1 / (2 × π × f × C) => C=1/(2 ×π × f × XC)

C = 1 / (2 × 3,14 × 50 × 11500) = 0,000 000 27F = 270nF

     Zdálo by se, že zbytek součástek je v obvodu nadbytečně. Ale není tomu tak. Usměrňovací dioda dovoluje průchod záporné půlvlny kondenzátorem. Kladná prochází přes LED a záporná přes usměrňovací. Pokud by usměrňovací dioda byla zapojená do série s LED, podobně jako u zapojení na obrázku 2, tak by kontrolka jen blikla a přestala svítit. Kondenzátor by se nabil, proud by přestal procházet a tím by obvod zůstal ve stabilním stavu. Proto dioda musí být vždy paralelně k LED a tím dovolovat průchod střídavého proudu kondenzátorem.

     Rezistor 2k2 slouží k ochraně LED při zapínání obvodu. Po připojení na síť se vybitý kondenzátor chová jako zkrat a tak proud LED není nijak omezený. Respektive je omezený jen odporem a indukčností přívodů, ESR kondenzátoru a vnitřním odporem LED. Prakticky jsem naměřila hodnotu přibližně 36A! A to žádná LED nevydrží příliš dlouho. „Nadbytečný“ odpor tento proud omezí na přijatelnou hodnotu a přitom na něm vzniká jen malý úbytek napětí a tudíž i jen malý ztrátový výkon. Často se na tento odpor zapomíná a pak se konstruktér diví, proč kontrolka relativně brzy přestane svítit. S jeho odporem je potřeba počítat do celkové impedance, protože také ovlivnije velikost proudu LED. Jeho hodnota neni kritická a pokud je dioda stavěná na vyšší proudy, je nutné jej zmenšit, aby vůbec požadovaný proud mohl protékat. Svítivé diody s vyšším pracovním proudem navíc snášejí vyšší proudy špičkové.

     Nevýhodou všech předchozích zapojení je fakt, že LED svítí jen po dobu jedné periody a proto je potřeba volit vyšší proud, aby hezky svítila. Navíc LED viditelně bliká. Řešením je zapojením LED do úhlopříčky můstku.

Schéma zapojení kontrolky s kapacitním předřadníkem s LED v můstku
Obr. 4 Kontrolka s kapacitním předřadníkem a LED v úhlopříčce můstku


     Obvod na obrázku 5 využívá jednoduchého triku se dvěma LED. Jednak se tím ušetří usměrňovací dioda, či diody v můstku, a za druhé kontrolka méně bliká, protože diody sice blikají, ale na střídačku. Vždy jedna svítí.

Schéma zapojení kontrolky s kapacitním předřadníkem a dvěmi LED
Obr. 5 Kontrolka s kapacitním předřadníkem a dvěmi LED


     Obvody s LED nemusí vždy sloužit jen jako kontrolka, ale mohou nahradit žárovky či zářivky při osvětlování. Výborně se hodí jako orientační svítidla a podobně. S novými LED lze však pomýšlet i na normální osvětlení místnosti.

Schéma zapojení svítidla s LED s kapacitním předřadníkem
Obr. 6 Svítidlo s několika LED


     Na obrázku 6 je zapojení takového svítidla. Počet LED je omezený pouze napětí sítě, diody se řadí stále do série. Je ale nutné dodržet podmínku, aby v obou větvích byl stejný počet diod. Propojky mezi diodami je chrání před vyšším závěrným napětím, při změnách proudu vlivem poruch v síti, při přechodovém jevu po zapnutí a při jiných podobných stavech.

Několik poznámek na závěr k součástkám a bezpečnosti


     Jako předřadník lze použít i tlumivku. Ta je ale vhodná pouze pro větší proudy, když už je potřebná kapacita, a tím i velikost, kondenzátoru příliš veliká. Je to proto, že tlumivka je větší, těžší a dražší než kondenzátor. Navíc je vinutá drátem, který má svůj činný odpor a proto na něm vzniká činný výkon – teplo.

     Všechny součástky použité v obvodech napájených přímo ze sítě je nutné patřičně napěťově i výkonově dimenzovat. Potřebné výkonové dimenzování se považuje za samozřejmé, ale napěťové se často přehlíží a pak se lidé diví, proč zařízení přestane „zcela nelogicky“ pracovat.

     Kondenzátor použitý jako předřadník je nejlépe použit fóliový. Je nutné, aby byl určený pro provoz při napětí sítě. Takže musí být určen minimálně pro napětí 230V střídavých nebo 630V stejnosměrných. Raději však 1000V stejnosměrných. Nelze použít kondenzátor elektrolytický, protože ten nesmí být zapojený v obvodu střídavého proudu.

     Odpory musejí být také vhodně zvolené, případně zapojené dva do série. Uhlíkové odpory totiž mívají povolené trvalé napětí 250V, některé však ještě méně. To platí hlavně pro odpory v provedení SMD. Je vždy nutné se podívat do katalogu a podle toho zvolit vhodné odpory. Zdálo by se, že u omezovacího odporu to není nutné, ale při vhodné situaci i na něm může být značné napětí. Sama jsem naměřila špičkové napětí 416V. A pokud taková situace nastane několikrát za sebou, tak se odpor postupně prorazí. A potom se můžou prorazit i diody.

     U usměrňovacích diod jsou dvě možnosti. Pokud je dioda zapojená do série s LED, je nutné její závěrné napětí dimenzovat tak, aby snesla napětí sítě. Dioda 1N4007 vyhoví s přehledem. Pokud je však dioda zapojená paralelně k LED, lze použít libovolnou diodu, napětí na ní totiž nikdy nebude vyšší než napětí na svítící LED a to je jen několik voltů. Lze tedy použít i ty nejlacinější diody z výprodeje nebo ze starých zásob.

     Vybíjecí odpor kondenzátoru lze zapojit i odlišně od obrázků. Zapojí se paralelně k napájecím svorkám. Jaké zapojení se použije je lhostejné, obě fungují stejně spolehlivě a stejně dobře.

     Ačkoli jsou obvody kontrolek jednoduché, jejich stavbu a provoz při vyšším napětí nedoporučuji začátečníkům. Pro použití při napětí sítě 230V je nutné postupovat podle platných předpisů pro práci se síťovým napětím. Při jejich nedodržení hrozí nebezpeční úrazu elektrickým proudem.
Hodnocení: 9,00 (16 hlasů) - Ohodnotit -
Formátovat pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF
Komentář je vlastnictvím svého autora. Vyjadřuje jeho názory, ne názory redakce nebo provozovatele webu či serveru.
Napsal/a Vlákno
Host
Publikováno dne: 1.12.2008. 11:19  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Takže takhle to máš promyšlený, dobře jedeš !! üüüüüüü
Žirafka
Publikováno dne: 1.12.2008. 11:31  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Asi si sedím na vedení, ale nějak nechápu.
Host
Publikováno dne: 2.12.2008. 10:51  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Takže takhle to máš promyšlený !!!
Host
Publikováno dne: 2.12.2008. 19:33  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
LED jsou citlive na namahani v zavernem smeru, kontrolka podle obr.2 bude pres diodu 1N4007 a jeji reverse recovery naboj busit v zavernem smeru do LEDky.
Host
Publikováno dne: 3.12.2008. 13:15  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
No má to dobře promyšlený, prostě...
Žirafka
Publikováno dne: 3.12.2008. 18:26  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Teoreticky máš jistě pravdu. Praxe ovšem ukazuje, že takto zapojená dioda může klidně svítit a svítit a svítit... Vydrží to bez poškození.
Host
Publikováno dne: 22.12.2008. 15:44  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Ked si to zapojis zistis ze na LED diode je minimalny ubytok napatia v zavernom smere. Skusal som podstatne viac zapojeni ako je tu a mozem povedat ze ani podla vypoctov ani v praxi neodchadzaju LED-ky kvoli tomu. Okrem toho niekotre vysokosvietive (resp. modre) LED za v zavernom smere spravaju ako obycajne diody, neviem ci zamerne alebo je to konstrukcna vec.
Host
Publikováno dne: 5.1.2009. 10:35  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
to zaverny napeti se tam pres usmernovaci diodu ani nedostane na svorky LED diody takze pohoda...
Host
Publikováno dne: 6.2.2009. 14:16  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Se síťovím pracují pavouci a podobná havěť a se síťovým napětím pracují odborníci...
Žirafka
Publikováno dne: 6.2.2009. 15:20  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Děkuji

Drahý neznámý, nechcete dělat korektora mých češtinářských zvěrstev? Myslím to vážně.
Host
Publikováno dne: 9.2.2009. 9:55  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Klidně moji poznámku smažte.
Žirafka
Publikováno dne: 9.2.2009. 17:11  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Nerada mažu komentáře. A na tom Vašem není nic špatného, tak proč jej mazat?
Host
Publikováno dne: 10.2.2009. 9:26  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Tím bych se dostal do role korektora, kterou mi nabízíte. O něm se také neví.
Žirafka
Publikováno dne: 10.2.2009. 11:25  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Na mých webech, kde korektor byl, byl vždy uveden. Je to důležitá funkce a má být také zmíněn, že existuje. Už i jako poděkování.

Jinak "Hostů" tu je mnoho, stejně nevím s kým komunikuji.
Host
Publikováno dne: 10.2.2009. 14:29  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
A to je dobře jinak bych sem nepsal.
Host
Publikováno dne: 4.10.2011. 9:42  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
a nechtělo by to nějakou pojistku, pro jistotu?
Žirafka
Publikováno dne: 4.10.2011. 17:28  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Možné to je, ale asi bude problém takto malou pojistku vůbec koupit. Jako pojistky se občas dávají i malé odpory případně speciální "pojistkové odpory".

U kontrolky se ale předpokládá její zapojení za vypínač a hlavní jištění přístroje. Pokud se obvod použije jako osvětlení, tak by nějaké jištění nebylo od věci.
Host
Publikováno dne: 2.9.2013. 21:41  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Dík za tie info, presne niečo také som hľadal.
Martin
Host
Publikováno dne: 2.11.2013. 21:54  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Už jsem viděl i LED diodu zapojenou jako doutnavku. Na 230V střídavých pouze jen předřadný odpor. Bylo to u mechanických spínacích hodin do zásuvky, kde jsem přepojoval napájení motorku za spínač. Nejdřív jsem na to nevěřícně zíral a hledal něco "dalšího", ale nic tam nebylo a fungovalo to (takže zmetek to nebyl), ale pak mi docvaklo, jak se měří závěrné napětí diod. Odpor se dá tak velký, aby proud v závěrném směru LEDku nepoškodil. Odpor byl v řádech sta kiloohmů, samozřejmě to svítí málo, ale funguje TO! KMÚ
Snyel1
Publikováno dne: 29.10.2014. 18:18   Aktualizováno dne:5.11.2014. 0:53
Nemluva
Datum registrace: 29.10.2014
Bydliště: BRNO
Počet komentářů: 1
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Ahoj,
moc se mi líbí charakter i styl, jakým je zde publikovano dnes potřebné zapojení LED k běžnému síťovému napětí, a to i s tolik důležitým bezpečnostním upozorněním nazávěr.
Sám jsem už přecejen ze školy pozapoměl, jak jsme tohle počítali. Takže je tu to, co jsem "vygůglil", úžasné!!!!!!

A, Žirafko, jsem ochotný zde zcela nezištně pomoci s korekturou tvého publikování! Až zas tolik chyb tu ale nenacházím, skoro bych řek´, že je tohle jeden z nejlépe češtinářsky zvládaných webů v Česku!
Já jsem zoufale v češtině plaval - snad kromě slohu. Avšak, sic méně chtěná, přesto výborná profesorka češtiny mě postupně "doliskala" až k neuvěřitelné jedničce v posledňáku průmky i v maturitě. Čímž se proboha nijak nechlubím, jen jsem rád, že už jazykově nejsem takové nemehlo.
Sám se orientuju více na příslovce a čárky v souvětích. Neumím moc číst, takže to žvýkám pomalu a coby neautor článku lépe chybku najdu. Autor ví, co psal, a tak lehce přehlédne chybějící písmeno, slovo nebo chybnou hlásku. Konečně - chybujeme každý, je to lidské, ale mnohdy snadno napravitelné.

Přeju pěkné dny. Sny1
Žirafka
Publikováno dne: 30.10.2014. 16:28  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Dovolila jsem si smazat duplicitní komentář.

Jsem ráda, že se článek líbí, ačkoli zrovna to upozornění na konci část lidí docela dráždí.

Druhý korektor by se docela hodil, KatyH nemá poslední dobou moc času, škola, takže posila týmu by bodla. Jenže poslední dobou nějak není co korigovat... Ale domluvit se můžeme
Honza460
Publikováno dne: 18.2.2015. 20:27  
Nemluva
Datum registrace: 18.02.2015
Bydliště:
Počet komentářů: 1
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Bohužel nevím, jak sem přidat obrázek, pokud to vůbec jde.

Když jsem podobnou kontrolku konstruoval, vycházel jsem z kapacitního předřadníku, předřadný odpor jsem dal 980ohm, kondík 0,33 mikroFarad, k tomu vybíjecí odpor 2M, dále integrovaný usměrňovací můstek a na jeho výstup jsem připojil 4 usměrňovací diody (v sérii) v propustném směru, což má za úkol omezit špičkové proudy a udržet přesné napětí potenciálového valu diod (cca 4x 0,6 V), dále paralelně elektrolytický kondenzátor 100nF pro omezení blikání a k němu samotnou bílou LED, která má v sérii ještě 75ohm odpor, pro doladění jasu diody.

Funguje to bez problémů, akorát to chce trochu prostoru.
Žirafka
Publikováno dne: 19.2.2015. 9:37  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Obrázky se vkládat dají a je to celkem jednoduché, ale není možné je nahrávat na server. Dá se jen odkazovat na soubor někde jinde anebo použít "systémové" obrázky, které na serveru již jsou:

Kliknutím na obrázek otevřete nové okno s obrázkem v původní velikosti.


Ty systémové se zobrazí po kliknutí na tlačítko "Manager" hnedka vedle tlačítka pro vložení obrázku.

Ta nemožnost nahrávání obrázků na server je vlastnost XOOPSu a vlastně je to tak dobře. Ve vyšších verzích to možná jde, ale já bych si to snad ani nepřála mít.
Žirafka
Publikováno dne: 19.2.2015. 9:38  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Jestli dobře chápu, jak to je zapojené, tak místo těch čtyřech diod v sérii se dá použít jedna Zenerka
host
Publikováno dne: 18.3.2016. 20:17  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Co takhle nabijet kondik pres velky R a tento vybijet pres diak do antiparalel.dvojice led? R radu mega,C radu nano,rozmer celku vyhodnejsi.
Žirafka
Publikováno dne: 19.3.2016. 7:50  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Citát:
do antiparalel.dvojice led


Proč antiparalel?

Jinak takové blikátko, tedy podobné, tu také je popsané. Funguje dobře a v jedné prodlužovačce bliká již více jak dvacet let
host
Publikováno dne: 12.4.2016. 22:39  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
ahoj,antiparalelně zapojené led jsou jako na tvém obr.5,neb diak pracuje bipolarně.2 led jsem kdysi zvolil,abych vylepšil účinnost svitu.
host
Publikováno dne: 28.3.2017. 15:45  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Citát:
Zatímco v obvodu stejnosměrného proudu se kondenzátor chová jako přerušení obvodu

takhle bych si to nedovolil formulovat, hlavně u supercapů je evidentní, že při zapojení do ss obvodu to moc nepřipomíná přerušený obvod. Existuje něco jako přechodové děje. Minimálně bych tam doplnil "v ustáleném stavu".
Žirafka
Publikováno dne: 28.3.2017. 20:15  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Stejně tomu moc nerozumím, protože pokud se použije zapojení s diakem, tak se, většinou, kondenzátor nabíjí jen jednou polaritou. Pak druhá LED nemůže nikdy svítit. Nebo to máš zapojené nějak jinak a využíváš obě půlvlny?
host
Publikováno dne: 31.8.2017. 22:23  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Nevím, ale ztrátový výkon na odporu 2k2 při proudu 20 mA není zanedbatelný. RI2 = 0.88 W
Žirafka
Publikováno dne: 1.9.2017. 5:32  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
A to je dotaz ke které části článku? Já to nějak nevidím, ale možná je to jen tím, že po ránu se ještě nedokáži plně soustředit.

Jinak článek je starý více jak devět roků a je na něm poznat, že jsem tehdy se psaním začínala. Ne že bych dneska psala jako profík, ale mám pocit, že jistý posun tu je
host
Publikováno dne: 1.9.2017. 15:17  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Ale to nevadí, že je to devět let staré. Nějak hledám zapojení led bez větších ztrát. Někde jsem viděl s triakem,ale nemůžu to nalézt. K tomu odporu 2k2 zdá se mi veliký a při moji led 1w přemýšlím jestli tam vůbec něco dávat.
Žirafka
Publikováno dne: 1.9.2017. 17:59   Aktualizováno dne:1.9.2017. 18:02
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Smysl toho odporu je v článku popsaný, slouží jako ochrana LED proti poruchám ze sítě. Dnešní LED (v roce 2017) mají větší dovolené výkony než ty, o kterých jsem uvažovala v době psaní článku. Takže pokud Tvoje LED snese velké impulsní proudy, jako že asi snese, bylo by možné ten ochranný odpor vynechat a ušetřit tak trochu ztrátového výkonu.

Také je možné dát paralelně s LED kondenzátor, který by špičky také dokázal odfiltrovat. Případně dát paralelně k LED varistor nebo transil. Možností je více.

Řízení proudu LED naráží na fyzikální zákony, takže záleží na tom, kolik LED chceš napájet, z jakého napětí (pochopila jsem, že ze sítě) a také zálěží na tom, jak moc složité zapojení chceš. Existují speciální integrované obvody nebo dokonce CLD čili "diody omezující proud". Třeba tyto https://www.ges.cz/cz/dioda-cl20m45-GES04913508.html Zkušenost s nimi ale nemám, jednou je také budu muset zkusit, je to zajímavá součástka.
host
Publikováno dne: 27.12.2017. 22:24  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Zajímalo by mě, jak by se počítal předřadný kondenzátor (Obr.6) při použití více LED s nezanedbatelným úbytkem napětí, řekněme 10 LED po 10V, tj. 100V ss. Do vztahu pro impedanci by se pak napětí dosadilo 230V - (100V/SQRT(2)) ? Diky.
Žirafka
Publikováno dne: 28.12.2017. 7:49   Aktualizováno dne:28.12.2017. 7:50
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
V takovém případě se musí s úbytkem počítat a do vzorečku se dosadí rozdíl napětí. Ono by se tak mělo počítat i při použití jen jedné LEDky, ale chyba je tak malá, že to nemá smysl. Správný postup je nějak takto:

Potřebná impedance

XC = (Us-Uled) ÷ I = (230-100) ÷ 0,02 = 6500 Ω

Us - napětí sítě
Uled - celkový úbytek napětí na diodách
I - proud obvodem (přes LED)

Potřebná kapacita kondenzátoru potom je

XC = 1 / (2 × π × f × C) => C=1/(2 ×π × f × XC)

C = 1 / (2 × 3,14 × 50 × 6500) = 0,000 000 48 F = 480 nF

Jen doufám, že jsem se v tuto ranní hodinu nějak moc nespletla
vinky
Publikováno dne: 12.1.2019. 14:15  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Není náhodou napětí na kondenzátoru fázově opožděné o 90 ° za napětím na sériově řazeném odporu (LEDkách)? To by pak spíš platilo: Uin = sqrt(Ur^2 + Uc^2), ne?

Uin - napětí na vstupu (zde síťových 230 V)
Ur - napětí na odporové zátěži
Uc - napětí na předřadném kondenzátoru


Směle kuchám různé LED světla, ale nějak se nedokážu dobrat k rozumnému vztahu pro nejvhodnější kombinaci kondenzátoru a úbytku na LEDkách, když nechci při výrobě vlastního ,,vynálezu" plýtvat místem, resp. součástkami...

Středoškolsky mě napadlo impedanční přizpůsobení, tj. že by na LED bylo stejné napětí jak na kondenzátoru (zde cca. 162 V), úhel mezi napětím a proudem 45 ° a účiník cos(Fi) = 71 %.

Ale ta nelinearita LED mi zamotala hlavu.

Díky za odezvu
Žirafka
Publikováno dne: 13.1.2019. 18:11  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
A k čemu je potřeba počítat vstupní napětí? To je přeci dané a my potřebujeme spočítat impedanci pro napájení LED, která se má napájet z proudového zdroje. Což je vlastně tato situace, kdy je rozdíl mezi napětím na LED a napětím zdroje dva řády a regulace proudu je tvořená právě buď odporem nebo impedancí.

Nebo mi něco uniká? Přiznávám, že jsem se před chvilkou probudila, takže asi nejsem momentálně nejbystřejší
Host
Publikováno dne: 15.1.2019. 1:14   Aktualizováno dne:15.1.2019. 7:32
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Měl jsem spíše na mysli výkonovou aplikaci. V době studijního volna nejradši studuji to, co nemám. =D Kuchnu 3W LEDku z Kauf. a je tam měnič. Za podobnou, směšnou cenu jsem v Lidlu koupil na pitvání 6W, stejný ,,tvar" (GU10). Ale byl tam předřadný kondenzátor + jednoduché ,,smetí". Na destičce 12x SMD LED, a naměřil jsem na nich 206 V - takže asi 5 LEDek nenápadně v jednom čipu, nevídané...
Nějak to ti výrobci musí propočítávat a odrbávat, tak jsem bádal.

Pro výpočet kondenzátoru mi nejvíc seděl vzorec:

C=(I/(2pi*f)) * sqrt(1/(U1^2+Ud^2))

I - zvolený proud
U1 - napětí sítě
Ud - napětí na sérii diod + úbytky na
odporech a můstku

V Matlabu jsem pak testoval, ,,kolik LEDek je nejlepší tam nacpat", proud mám zvolený, kondenzátor pak dopočtu, jen jsem to zjednodušil na případ, kdy je cena kondenzátoru úměrná kapacitě, blé...
Šlo mi hlavně o nejvhodnější kombinaci součástek v tomto nejjednodušším zapojení LED do sítě.

https://drive.google.com/open?id=1DxcCSlPqAQZ_f297dg7R8sxbfktyvE7v


A o chlazení radši nemluvě, doma odchází ty s měničem, i bez (následuje výměna spáleného LED čipu - štípačkama ustřihnout vadný bazmek, zbytek střepů odpájet =D, připájet (podobnou) náhradu, ale ne trafopáječkou, LED jsou citlivé na přehřátí, už vím... =), pak kdyžtak zaměním koďan za menší kapacitu, nebo u měniče stáhnu proud výměnou jednoho odporu).

Někdy se ty poznatky zužitkují. =)

Upravila jsem odkaz na obrázek
Žirafka
Žirafka
Publikováno dne: 15.1.2019. 7:33  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Osobně si myslím, že výrobce to optimalizuje tak, aby to nějakou dobu co nejvíce svítilo a vypadalo to dobře. Zbytek je "nepodstatný buržoazní balast", či spíše na škodu, protože je potřeba vyrábět stále nové věci a ne dělat věci, co vydrží mnoho let až desetiletí.
Jenicek
Publikováno dne: 29.4.2020. 4:10  
Nemluva
Datum registrace: 28.04.2020
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 5
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Ahoj Žirafko,chci se zeptat. Jak vypočítat hodnotu kapacity předřadného kondenzátoru,např, pro zdroj 230v/5v ? Díky.
geograf
Publikováno dne: 29.4.2020. 19:07  
Tichošlápek
Datum registrace: 01.02.2015
Bydliště: tade na Hané
Počet komentářů: 60
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Jenicek co tím zdrojem chceš napájet?
Zde uvedené zapojení je určeno POUZE pro zařízení plně zakrytované a ze kterých se napětí již nikam nedostává ven (jednoduše řečeno) protože je přímo spojeno s napětím sítě a tudíž životu nebezpečné.

Pro výpočet musíš znát odběr proudu napájeného zařízení.
Žirafka
Publikováno dne: 30.4.2020. 7:16  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Přesně jak píše Geograf, je důležité vědět, co ten zdroj bude napájet a jak. Kondenzátorový zdroj pro svojí správnou činnost potřebuje stálý odběr. Takže se velmi hodí k parametrickému stabilizátoru (zenerka), ale už méně se hodí pro jiné stabilizátory.
Jenicek
Publikováno dne: 1.5.2020. 23:09  
Nemluva
Datum registrace: 28.04.2020
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 5
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Žirafko,omluva. Nechtěl jsem výstupní napětí 5V ale 48V. Spletl jsem si napájecí napětí dalších (jiných) LED světel. Zjistil jsem to až včera. Odběr by byl cca 140mA. Nechci kvůli tomu kupovat nějaký transformátory. Zvolil jsem kapacitní předřadník pro jeho jednoduchost. To že obvod nebude galvanicky oddělen od síťového napětí mi nevadí. Omlouvám se že jsem uvedl špatné výstupní napětí
Jenicek
Publikováno dne: 1.5.2020. 23:31   Aktualizováno dne:1.5.2020. 23:33
Nemluva
Datum registrace: 28.04.2020
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 5
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Prohlížel jsem zdejší komentáře a našel jsem vzorec R=(Us-Uled)/I
V mém případě R=( 230-48 )/0.14 = 182/0.14 = 1300 Ohm

R=Xc

C= 1/2•π•f•Xc= 1/ 314•1300
C= 1/408 407,045
C= 0,000 002 44F = 2,44uF

Je to správně?
Žirafka
Publikováno dne: 2.5.2020. 7:42  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Počítáš to dobře, ale nemáš v tom započítaný ještě ochranný odpor, který vřele doporučuji, protože jinak ti LEDky brzy odejdou do elektronického nebe.

Mimochodem, na výpočty se dá dobře použít taková malá kalkulačka

LEDky na 48 V s proudem 140 mA, to už je pořádný výkon a jas. Co tím budeš osvětlovat?

A promiň mi prosím otázku, ale jsi si jistý, že máš dost zkušeností na takové pokusy? Napětí sítě je už dost nebezpečné. Nechci nikoho podceňovat, ale když čtu ty dotazy, tak ve mne vzbuzují jistou pochybnost.
Jenicek
Publikováno dne: 2.5.2020. 17:29  
Nemluva
Datum registrace: 28.04.2020
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 5
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Budu s tím osvětlovat pracovní stůl. Okolo světla se budu pohybovat pouze já,takže by nemělo nic hrozit ale co kdyby. Veškerou odpovědnost beru na sebe. Krytí už mám vymyšlený takže se nemáš čeho bát. Ten ochranný odpor ještě vypočítám a dám ho tam. Jinak díky za objasnění a ověření mého výpočtu. A kdyby potřeboval něco vyjasnit tak se ozvu,doufám že to nevadí.

P.S za otázku se neomlouvej,chápu tvoje obavy a pro tvé uklidnění ti sděluji že s 230V pracuji denně (občas opravuji el.spotřebiče a elektroinstalace v budovách) a vím na co si dát pozor a jsem obeznámen s případnými riziky.
Žirafka
Publikováno dne: 2.5.2020. 20:31  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Osvětlení s napětím 48 V a proudem 140 mA je nějakých 6,5 W, to bude světla skoro jako na operačním sále

Ten ochranný odpor je potřebný, nezapomeň na něj. Jsem zvědavá, jak ti to bude fungovat.
Jenicek
Publikováno dne: 3.5.2020. 0:23   Aktualizováno dne:3.5.2020. 0:24
Nemluva
Datum registrace: 28.04.2020
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 5
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Ano,je dost velký výkon. Zkusím dodat regulaci jasu + ochranný odpor. Jakmile jej sestrojím,dám vědět jak funguje. Jen se ještě zeptám. Vadilo by kdybych poslal schéma zapojení a řekla bys mi zda je to OK nebo ne,případně co doplnit nebo upravit? Chtěl bych znát tvůj názor. S elektronikou občas dělám ale že bych byl expert,to zrovna ne Díky a později dám vědět.
pavel
Publikováno dne: 15.7.2023. 16:56  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Zdravím dobré, opravdu dobré, jdu bastlit.
V zimě rezistory dobré, když se chladí o topnou soustavu, tedy to byla jako nabíječka a pak do autobaterky dále napájení rádia a dalších spotřebičů. V létě raději teď už bude jen na tu ledku kondíček.

U obrázku č3.
Mohu tam dát paraelně elektrolyt kond 22uF 50V? Chci dát blikací diodu s proměnlivou barvou 5XRGB-F2-Fast a 5XRGB-F2-S
A dioda může být na menší napětí, že?

Původně jsem měl pro Led zapojení č.2, jako půlvlna, akorát 1N4007, pak rezistor. Měl jsem raději daný rezistory, na obou přívodech. Ten kond 22uF 50V také.

Další pokud byl přesně č2, ale nakonec jsem měl i usměr. diodu na menší napětí.
Žirafka
Publikováno dne: 30.7.2023. 12:24  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Omlouvám se za pozdní odpověď, byla jsem s dětmi na táborech a tam jsem mimo internet. Úmyslně.

Citát:
Zdravím dobré, opravdu dobré, jdu bastlit.
V zimě rezistory dobré, když se chladí o topnou soustavu, tedy to byla jako nabíječka a pak do autobaterky dále napájení rádia a dalších spotřebičů. V létě raději teď už bude jen na tu ledku kondíček.


Tomu moc nerozumím, používat tyto obvody jako nabíječku pro autobaterii není moc rozumné.

Citát:
U obrázku č3.
Mohu tam dát paraelně elektrolyt kond 22uF 50V? Chci dát blikací diodu s proměnlivou barvou 5XRGB-F2-Fast a 5XRGB-F2-S


Dát se tam může, ale není to ideální, protože bude namáhaný napětím obou polarit. Záporné napětí bude malé, ale bude. Kondenzátoru to nebude prospívat. Lépe je použít zapojení podle obrázku číslo čtyři. A nebo do zapojení zapojit ještě jednu diodu do série s LEDkou. Kondenzátor pak zapojit paralelně s LEDkou. V tomto případě je potřeba výkonově posílit omezovací odpor, protože kondenzátor bude po připojení k napájení vybitý a bude se nabíjet proudem omezeným jen tím odporem. S tím je nutno počítat.

Domnívám se však, že pro napájení LEDky s vnitřním procesorem je lépe použít jiný zdroj. Například Beztransformátorový impusní zdroj nebo něco z transformátorem. Což je pro většinu lidí bezpečnější řešení.

Citát:
A dioda může být na menší napětí, že?


Ano, stačí taková, aby snesla dopředné napětí LEDky, takže prakticky jakákoli.

Citát:
Původně jsem měl pro Led zapojení č.2, jako půlvlna, akorát 1N4007, pak rezistor. Měl jsem raději daný rezistory, na obou přívodech. Ten kond 22uF 50V také.


Obvod je sériový, je lhostejné, v jakém pořadí součástky budou. Rozdělení celkového odporu do dvou rezistorů je dobrý nápad, zmenší se tak namáhání součástek.

Citát:
Další pokud byl přesně č2, ale nakonec jsem měl i usměr. diodu na menší napětí.


Tomuto moc nerozumím. Diody mají často lepší vlastnosti než se uvádí v katalogu, ale není dobré na to spoléhat.
pavel
Publikováno dne: 30.7.2023. 16:01  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Nic se neděje. Tak to budu bastlit o trochu déle.

Nic nebylo, kam by někdo jiný měl přístup. A vždy jen, když jsem tam byl, co se týče nabíjení a provozu.
Nabíječka, byla přes 1N4007, takže půlvlna a výkonové rezistory. Tak se ten malý zbytek tepla odvedl na trubku u kotle, který se nepoužívá. Odběr byl přibližně 200mA. Fungovalo to dobře. Autoaku se nevařila nic´, ani odvíčkovat se nemusela. Dokonce chytala i kapacitu a to byla úplně KO před tím.

Pak to samé bez výkonových rezistorů a elektrolytem, to mělo odběr do 20mA. Možná i méně. To bylo zapojení podle Danyka, myslím. Původně to byla nabíječka peckových baterií, to bylo na maličký proud.

Na ty blikající led jsem měl na Fázi 1N4007, rezistor, pak Ledka a paraelně elektrolyt s tou Ledkou. Od nuláku jsem dal ještě rezistorek. Přes spínací zásuvku, která to spínala náhodně. To mělo odradit zloděje. Bohužel soused to vysledoval kdy tam jsem a vykradl barák, ne nějaký cizí zloděj. Soused!

U toho č.2. jsem měl v serii rezistor, aby to srazil a pak teprve usměrnil, takže jsem nepotřeboval 1N4007, ale stačila dioda do menší, např do 50V, 25V a potom byla ta Led. Fungovalo to. Jen ten rezistor, měl odběr, sice netopil, ale odběr tam byl za dlouhý čas.

Zkusím kouknout ještě po něčem jak píšeš o tom zdroji.

Teď chápu, že rezistor to sráží stále, ale ten kond ne.

Díky za všecny důležité informace.
pavel
Publikováno dne: 4.8.2023. 11:18  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
žirafko.
Jak by to bylo třeba pro obvod s NE555?

Konkrétně:
https://danyk.cz/deratizator.html
https://danyk.cz/der2.html
odběr cca 15mA
Šel by také použít takový jednoduchý zdrojík? Vím, že asi Beztransformátorový impusní zdroj byl by lepší. Jen hledám spíš něco úplně nejjednoduššího jako máš ty obvody zde na stránkách.
Tak, abych věděl.
Děkuji.
Žirafka
Publikováno dne: 7.8.2023. 13:06  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Šel, ale ten impulzní zdroj je lepší. Do tohoto by bylo potřeba doplnit ještě zenerku. Jde o to, že zdroj s kondenzátorem je vlastně zdroj proudu a pro napájení integrovaných obvodů je potřeba zdroj napětí. Pokud tedy nejsou vyrobené technologií IIL, což 555 určitě není.

Mimochodem, když se někdo ptá, tak by se měl hodně zamyslet nad tím, jestli zcela určitě ví, co činní. Síť chyby moc neodpouští.
host
Publikováno dne: 15.10.2023. 15:06  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Žirafko. Jak by to bylo třeba blikání led 230V ,ale ještě s baterií 3V? Jde o imitaci camery. Je to jen blikající led v obalu kamery. Dá se také ten impulsní zdroj použít pro Tranzistor?
Takhle, otázka , co je lepší jestli na to blikání použít Ne555 nebo raději Tranzistorové zapojení?
Děkuji Pavel.
host
Publikováno dne: 18.10.2023. 19:32  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Opravuji myslel jsem Beztransformátorový impulsní stabilizátor.
Žirafka
Publikováno dne: 19.10.2023. 16:07  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Omlouvám se za pozdější odpověď, ale furt se něco děje...

Upřímně řečeno nechápu otázku. Jako že se chce udělat blikající atrapa kamery? Na to se dá použít samoblikající dioda. Jen se přes odpor připojí baterie, třeba 9V.

NEE555 není pro napájení z 3V zdroje moc vhodný, protože to je spodní hranice jeho napájecího napětí. Lépe použít napětí vyšší. Pro takovéto zařízení bych asi použila klasický tranzistorový blikač, ten na 3V pojede úplně v pohodě.

Do atrapy kamery bych síť raději netahala. Není to úplně bezpečné.
Žirafka
Publikováno dne: 19.10.2023. 16:08  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Tem impulsní zdroj může napájet cokoli, záleží na jeho konstrukci. Nicméně jeho stavba chce nějaké zkušenosti, není vhodný pro začátečníky. Fakt, že ne.
host
Publikováno dne: 20.10.2023. 21:01  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Ona ta samoblik, moc bliká rychle, nežli je ta atrapa. Jenže v ní odešla ta led, co byla z baterky. Obvody s NE555, Tranzistorový, mi oba blikali věrohodně. Tak bych chěl právě použít jeden z nich a napájet, baterkami v imitační kameře a zárověň to napájet tou sítí. Ty baterky jen jako zálohy, když by došlo k vypnutí sítě. Jen by se tím i dobíjeli.
Ta kamerka je hodně vysoko a k ní se nikdo nemá jak dostat. Takže pro ostatní to je v pohodě. Bohužel kabel k ní není možné dostat, jen je u ní blízko zásuvka. Co je záložní velká baterka, tak se kabel přes barák nedá dát, aby se k ní táhnul, už kvůli tomu, že nemohu nikde vrtat.
A kvůli tomu nechci to hnát přes rezistor ze sítě. Zbytečná spotřeba a ten kond tolik by netopil, nebo snad i ten obvod.
Tak se mi jedná jestli i to je možné mít ten zdrojík, aby držel ty baterky 3V a tu ledku.

Díky.
host
Publikováno dne: 20.10.2023. 21:02  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Dobře díky, zkusím to testnout obvod s tranzistory.
Žirafka
Publikováno dne: 30.10.2023. 17:45  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Tak to jsem zvědavá, jak to dopadne
host
Publikováno dne: 23.1.2024. 14:31  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Ahoj Žirafko, tak jsem zkusil i měřit.

Zapojení Fáze-1N4007 půlvlna -R12K 10W na Led blikací, měnící barvy, daný paraélně je Elektrolyt 22uF 35V. Z Nka R33K 0,6W na záporný.
Tady je odběr proudu ze sítě 3mA.

Zapojení obvodu z tvé stránky č4. Odběr ze sítě jsem naměřil 25mA.

Měl jsem, že by přes předřadný rezistor mělo brát více energie a zapojení s předřadným kondem méně?

Díky Pavel.
host
Publikováno dne: 30.1.2024. 15:56  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Ahoj Žirafko, zkoušel jsem i blikaní s NE555 jako na ty 3V, zatím bez baterky na síť. Maká to v pohodě, ono si to stejně udělalo trošku více voltíků k 3,5V Takže to jede. Jen jsem si při nepatrnosti prsknul elektrolytem, takže NE555 skončila, ale to byla moje chyba. Po výměně NE55, je to v zase v pohodě.
Žirafka
Publikováno dne: 10.2.2024. 10:20  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Zapojení s odporem i kondenzátorem si vezme energie stejně. Jen na tom odporu se promění na teplo a s kondenzátorem se z velké části vrátí zpět do sítě.

Při měření je potřeba dávat pozor i na to, jak a čím se to měří. Fázové posuny umějí dělat divy a zkreslení sinusovky v síti také. A dneska je v síti bohužel hromada různého rušení, takže člověk může docházet k pozoruhodným výsledkům.
host
Publikováno dne: 23.2.2024. 19:51  
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Ahoj Žirafko.
Fakt je, že je i škoda, že nemám osciloskop. Už jsem měl našetřeno, ale bohužel jsem musel zapaltit výpalné ČKPm které jim požehnal samosudce, ikdyž v té chvíli šlo o podvod. Takže jsem přišel o pěníze na Oscík. Měřil jsem to Mulťákem. Mám sice digitální Wattmetr, ale ten má měření až od 10A, takže jen velké výkony, maličké nic. Tam je na něm zobrazení i posunu.
Žirafka
Publikováno dne: 4.3.2024. 13:05  
Administrátorka
Datum registrace: 04.05.2008
Bydliště: Ústecký kraj
Počet komentářů: 1255
 Odp: Kontrolka s LED pro síťové napětí
Wattmetr se dá upravit třeba tím, že se mu zvětší bočník a pak ukazuje větší odběr než je skutečný. Když se to udělá šikovně, tak se jen posune desetinná čárka a je hotovo. Takto se dá hezky zmenšit rozsah wattmetrů i jiných měřičů výkonu.

Jinak je pravda, že osciloskop je moc šikovný nástroj. Na třeba na Aukru se dají splašit i za rozumné peníze. Pochopitelně starší.
Obrázek Obrázek
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Obrázek
Redakční systém XOOPS 2.5.10
Obsah © 2008-2020 Žirafoviny