Obrázek   
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:

Pamatovat si mneZapomenuté heslo

Nová registrace
Kam dále?
Hledání
Vzhled

(3 vzhledů)
Kdo je Online
18 uživatel(ů) je online (1 uživatel(ů) si prohlíží Lexikon vědomostí)

Uživatelé: 0
Hosté: 18

více...
Noví uživatelé
Chlaban
Chlaban
19.04.2024
Kubrt
Kubrt
16.04.2024
Mirek
Mirek
14.04.2024
POKEC
POKEC
21.03.2024
Luigi
Luigi
14.03.2024
zirafak
zirafak
26.02.2024
rorejs
rorejs
27.12.2023
maroš
maroš
07.11.2023
vlada
vlada
17.09.2023
VIKIRYCH
VIKIRYCH
28.12.2022
Kdo za co může
Administrátorka
Žirafka
Žirafka
Žirafička
Žirafička
Redaktoři
bernard
bernard
IvanH
IvanH
 
Emeritní
KatyH
KatyH

Domovská stránka Lexikon vědomostí Elektrotechnika Lexikon vědomostí
Projít podle písmene
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Elektrotechnika

Malý slovníček pojmů z elektrotechniky, silnoproudé elektroniky a oborů příbuzných.
V Lexikonu je momentálně 19 hesel z této kategorie.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Funkční uzemnění

     Uzemnění, které vyžaduje funkce přístroje. Například rádiového přijímače.

     Toto uzemnění neslouží jako Ochranné uzemnění. Na zemnič jsou proto kladeny menší nároky, takové, které vyžaduje dobrá funkce zařízení.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Hodinový úhel

Fázový posun mezi napětími, stejně označených svorek, primárního a sekundárního vinutí transformátoru.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Měřící transformátor napětí

Transformátor sloužící k rozšíření napěťového rozsahu střídavého voltmetru, elektroměru, wattmetru či jiného přístroje.

Primární vinutí se zapojuje místo měřícího přístroje, sekundární vinutí se připojí na měřící přístroj.

Měřící transformátor napětí se nikdy nesmí zkratovat!


Transformátor je dimenzovaný pro chod na prázdno, pokud jím začne protékat větší proud, může se poškodit. Maximální zátěž je na transformátoru vyznačená.

Transformátor má jednu, nebo několik, primární cívku a jednu cívku sekundární.

M,N - primární cívka
m,n - sekundární cívka

Sekundární cívka je většinou dimenzována na standardní hodnotu 60V, stejně jako většina přístrojů, u kterých se předpokládá provoz s měřícím trafem.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Měřící transformátor proudu

Transformátor sloužící k rozšíření proudového rozsahu střídavého ampérmetru, elektroměru, wattmetru či jiného přístroje.

Primární vinutí se zapojuje místo měřícího přístroje, sekundární vinutí se připojí na měřící přístroj.

Měřící transformátor proudu se nikdy nesmí odlehčit!


Při odlehčení dojde k nárůstu napětí na sekundární cívce a může dojít k průrazu izolace či úrazu proudem. Proto jsou transformátory vybavené zkratovacím zařízením, které zkratuje sekundární cívku, pokud není potřeba měřit nebo je třeba nějak manipulovat s vodiči.

Transformátor má jednu, nebo několik, primární cívku a jednu cívku sekundární.

K,L - primární cívka
k,l - sekundární cívka

Sekundární cívka je většinou dimenzována na standardní hodnotu 5A, stejně jako většina přístrojů, u kterých se předpokládá provoz s měřícím trafem.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Odbuzovací odpory

     Výkonné rezistory, jimiž se snižuje buzení sériového elektrického motoru. Takto se získají vyšší otáčky ale za cenu nižšího kroutícího momentu.

Buzení se snižuje připojením rezistorů paralelně ke statorovému vinutí což způsobí pokles proudu statorem a nárůst proudu kotvou.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Odpínač

Zařízení sloužící k zapnutí a vypnutí zařízení. Jeho doteky jsou viditelné.

Odpínač je konstruovaný tak, že může vypínat jen určitý, omezený, proud.

Před vypnutím odpínače je nutné odpojit zátěž. Může vypnout například transformátor pracující naprázdno. Zatížený však nikoli, došlo by k jeho poškození.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Odpojovač

Zařízení, sloužící k vizuálnímu rozpojení obvodu. Jeho doteky jsou viditelné.

Nesmí vypínat proud, ten se nejprve musí odpojit jiným zařízením (vypínačem). Pokud by vypínal proud, dojde k jeho poškození.

Jeho účelem je především uklidnit pracovníky, protože vidí, že zařízení je skutečně odpojené.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Ochranné uzemnění

     Uzemnění, které se používá jako ochrana proti úrazu elektrickým proudem a nikoli z funkčních důvodů zařízení.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Síť IT

Síť, jejíž žádná část není přímo spojená se zemí. Všechny části sítě jsou izolované od země nebo je jeden bod spojený se zemí přes impedanci či průrazku.

Neživé části se uzemňují buď jednotlivě, nebo lze pro malý počet spotřebičů vytvořit ochranný vodič a ten uzemnit.

Teoreticky žádná část sítě nemá proti zemi žádné napětí, prakticky je však nějaké napětí měřitelné, protože se zde uplatňuje konečný odpor oddělovacího transformátoru, různé svody a kapacitní proudy.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Síť TN-C

Síť, jejíž uzel je uzemněný a střední vodič tvoří zároveň vodič ochranný. Tento vodič se označuje PEN.

Jedná se o klasické "dvoudrátové" zapojení zásuvek.

V budovách by se tato síť měla vyskytovat již jen ve starších zástavbách, kde ještě nebyla původní síť TN-C rekonstruovaná podle nových předpisů. Nově se většinou nebuduje. Ne proto, že by to bylo zakázané, ale normy jsou tak přísné, že je to téměř nereálné. Navíc jsou potíže s použitím proudových chráničů. V distribuční soustavě ale tato síť funguje dál a jen tak ji něco určitě nenahradí.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Síť TN-C-S

Kombinace sítí TN-C a TN-S.

Síť začíná jako TN-C a v jedné části se změní v TN-S tím, že se rozdělí vodič PEN na vodiče PE a N.

Po jejich rozdělení se již nesmí nikde spojovat!

Tato síť se vyskytuje ve starších budovách, kde byla původní síť TN-C částečně rekonstruovaná podle nových předpisů.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Síť TN-S

Síť, jejíž uzel je uzemněný. V síti existuje jak střední vodič tak vodič ochranný. Tyto vodiče jsou ode sebe oddělené a smějí se spojit pouze v jediném místě sítě, kterým je právě uzel sítě.

Tyto vodiče se označují PE a N.

Jedná se o tzv. "třídrátové" zapojení jednofázových zásuvek a "pětidrátové" zapojení zásuvek třífázových.

Tato síť by se měla vyskytovat ve všech nových budovách, a tam, kde byla původní síť TN-C rekonstruovaná podle nových předpisů. Nově se budují pouze tyto sítě (pokud se nebuduje síť IT, TT či nějaká jiná, speciální, síť).

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Síť TT

Síť, jejíž uzel je přímo uzemněný, neživé části zařízení jsou spojeny se zemí pomocí samostatného zemniče.

Pro malý počet spotřebičů se v síti může vytvořit ochranný vodič a ten samostatně uzemnit. Tento vodič se označuje PE.

Síť může, ale nemusí, mít střední vodič. Pokud jej má, označuje se N.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Šunty

     viz. Odbuzovací odpory

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Trakční měnírna

Trakční napájecí stanice dodávající dráze stejnosměrný proud.

Jedná se o transformovnu doplněnou o usměrňovací soustrojí, přičemž je lhostejné, jestli je toto soustrojí motorové, polovodičové či jiné.

(1) 2 »

Obrázek Obrázek
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Obrázek
Redakční systém XOOPS 2.5.10
Obsah © 2008-2020 Žirafoviny