Obrázek   
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:

Pamatovat si mneZapomenuté heslo

Nová registrace
Kam dále?
Hledání
Vzhled

(3 vzhledů)
Kdo je Online
25 uživatel(ů) je online (1 uživatel(ů) si prohlíží Lexikon vědomostí)

Uživatelé: 0
Hosté: 25

více...
Noví uživatelé
Chlaban
Chlaban
19.04.2024
Kubrt
Kubrt
16.04.2024
Mirek
Mirek
14.04.2024
POKEC
POKEC
21.03.2024
Luigi
Luigi
14.03.2024
zirafak
zirafak
26.02.2024
rorejs
rorejs
27.12.2023
maroš
maroš
07.11.2023
vlada
vlada
17.09.2023
VIKIRYCH
VIKIRYCH
28.12.2022
Kdo za co může
Administrátorka
Žirafka
Žirafka
Žirafička
Žirafička
Redaktoři
bernard
bernard
IvanH
IvanH
 
Emeritní
KatyH
KatyH

Domovská stránka Lexikon vědomostí Součástky Lexikon vědomostí
Projít podle písmene
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Součástky

Elektronické součástky
V Lexikonu je momentálně 20 hesel z této kategorie.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Bistabilní relé

Toto relé se od jiných liší tím, že nepotřebuje napájení po překlopení kotvy do koncové polohy. Jeden proudový impuls kotvu přeloží do jedné polohy, druhý do druhé.

Relé může mít jednu nebo dvě cívky:

1.) dvě cívky - každá překlápí do jedné polohy
2.) jedna cívka - každý impuls překlopí kotvu

Relé mohou být jak neutrální, tak polarizovaná.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Digitron

     Zvláštní druh doutnavky která má jednu anodu a několik různě tvarovaných katod. Přivedením napětí se v digitronu rozsvítí číslice, písmeno nebo znak.


Výhodou digitronu jsou veliké znaky a dobrá čitelnost. Nevýhodou je vysoké provozní napětí (100 až 200 V), křehká skleněná baňka, a také to, že znaky se zobrazují v různých vzdálenostech od čelního panelu. To je dáno konstrukcí a principem digitronu.

     Digitrony jsou staré součástky, dneska se běžně nepoužívají, ale poslední dobou zažívají určitou renesanci v "retro" přístrojích (hlavně hodinách).

     Další informace: Doutnavka

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Doutnavka

     Výbojka pracující na principu doutnavého výboje.

Jedná se o, většinou, skleněnou baňku se zatavenými elektrodami. elektrody jsou většinou dvě, ale může jich být i více. Uvnitř baňky je technické vakuum.

U doutnavek rozlišujeme tři různá napětí:

- zapalovací
- provozní
- zhášecí

Pro zapálení výboje je nutné přivést na doutnavku alespoň zapalovací napětí, nebo vyšší. Po zapálení se může napětí snížit (provozní napětí). Při dalším poklesu výboj zanikne (zhášecí napětí). Hodnoty napětí jsou určeny konstrukcí doutnavky, ale typicky se jedná o napětí řádově desítek až stovek voltů.

Doutnavka se musí napájet ze zdroje proudu, jinak se zničí.

Doutnavku lze napájet jak stejnosměrným, tak střídavým napětím. Výboj je vždy u katody.

Použití doutnavek:

- signalizace různých stavů (vypínače, rychlovarné konvice, vařiče...)
- stabilizace napětí (využívá se faktu, že výboj hoří při téměř stálém napětí)
- ochrana proti přepětí

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Itron

     Zobrazovací součástka pracující na principu fluorescence.

     Itron je vakuová součástka pracující na podobném principu jako klasická obrazovka. Je tvořený skleněnou baňkou, jednu katodou a několika anodami. Anody jsou tvarované do potřebných znaků a tvarů. Zároveň jsou průhledné a opatřené fluorescenční vrstvou. Když se na katodu a s anodou přivede vhodně polarizované napětí správné velikosti, dopadají elektrony, vyletující z katody, na fluorescenční vrstvu a ta svítí. Některé itrony mají více katod a proto jsou schopné pracovat v multiplexním režimu.

     Itrony mohou zářit různými barvami a to v rámci jedné součástky. Některé symboly mohou být zelené, jiné modré,další červené...

     Určitou nevýhodou itronů je nutnost žhavené katody a relativně "vysokého" napětí na anodách. To je přibližně 15 až 50 V podle typu, velikosti a požadovaného jasu. Itrony jsou choulostivé součástky, citlivé na hrubé zacházení.

     Itrony jsou i dnes běžné součástky, jsou téměř v každém videu, DVD přehrávači a podobných přístrojích.

     Itron je původně obchodní značka firmy Noritake z Japonska. Později se ze slova itron stalo synonymum pro součástky VFD.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Kondenzátor

     Součástka, jejíž hlavní vlastností je elektrická kapacita.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Neutrální relé

Relé, které nerozlišuje polaritu ovládacího napětí.

Po přivedení napětí správné velikosti relé přitáhne.

Po poklesu napětí pod spodní hranici, relé odpadne.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Nixie Tube

     Anglické označení součástky Digitron.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Numitron

     Zobrazovací součástka tvořená žhavícími vlákny.

     Jedná se vlastně o speciální druh žárovky. Numitron tvoří skleněná baňka a několik vláken, jež jsou vytvarována do vhodných tvarů. Uvnitř baňky je vakuum, stejně jako v žárovce. Po přivedení napájecího napětí se vlákna rozžhaví a svítí.

     Nevýhodou numitronů je relativně vysoká spotřeba proudu. Numitrony jsou choulostivé součástky, citlivé na hrubé zacházení.

     Výhodou numitronů je fakt, že mohou pracovat s libovolnou polaritou napájení, nevadí jim ani napájení střídavé. Také mohou pracovat v prostředích s vyšší teplotou okolí.

     V dnešní době se používá minimálně, nic méně je velice efektní.
2 Komentáře

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Patice s nulovou vkládací silou

     Speciální patice pro elektronické součástky, většinou pro integrované obvody. Taková patice neklade vkládané součástce žádný odpor a teprve po vložení součástky dojde k jejímu zapevnění.

     Nejčastěji má taková patice pohyblivé kontakty. Součástka se vloží do patice a potom se kontakty pohnou, čímž součástku mechanicky zapevní a zároveň ji elektricky připojí k obvodům. Kontakty se nejčastěji pohybují pomocí páčky.

     Tyto patice se používají tam, kde se předpokládá častá výměna součástky, typicky programátory nebo zkoušečky integrovaných obvodů.

Výhody:

- snadná manipulace se součástkou
- ochrana vývodů součástky

Nevýhody:

- vyšší cena proti obyčejným paticím
- větší rozměry proti obyčejným paticím
- pohyblivé součástky -> vyšší pravděpodobnost závady

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Polarizované relé

Relé, které rozlišuje polaritu ovládacího napětí.

Existují dvě možnosti, jak relé reaguje:

1.) Po přivedení napětí jedné polarity se kotva překlopí do polohy, které odpovídá této polaritě, a v této poloze zůstane. Do druhé polohy se kotva překlopí po přivedení napětí opačné polarity. V této poloze opět setrvá. Ve stavu bez napětí je kotva stále v jedné koncové poloze a jsou sepnuté příslušné doteky.

2.) Po přivedení napětí jedné polarity se kotva překlopí do polohy, které odpovídá této polaritě. Do druhé polohy se kotva překlopí po přivedení napětí opačné polarity. Ve stavu bez napětí je kotva v neutrální poloze a doteky jsou rozepnuté. Případně jsou sepnuté doteky odpovídající neutrální poloze.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Reaktor

Vzduchová tlumivka bez jádra používaná v zařízeních vysokého napětí k omezení zkratových proudů. Při běžném provozu se v obvodu nijak neuplatňuje.

Když dojde ke zkratu tak indukčnost reaktoru stačí k omezení proudu na nějakou rozumnou hodnotu. Reaktor je tvořen několika závity masivního vodiče. Větší reaktory jsou zalité do betonu, aby odolali silám, které v nich vytvoří zkratový proud.
3 Komentáře

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Rezistor

     Součástka, jejíž hlavní vlastností je elektrický odpor.

     Často nesprávně označovaná jako odpor.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Trafor

Staré zkrácené označení transformátoru.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Transil

     Součástka používaná jako ochranný prvek proti přepětí.

     Její struktura i voltampérová charakteristika připomínají Zenerovu diodu. Použití je však jiné.

     Pokud je přivedené napětí nižší než prahové, tak se v obvodu prakticky neuplatňuje. Po překročení prahového napětí se otevře a napětí omezí na velikost danou prahovým napětím. Pro zavření transilu stačí, aby napětí kleslo pod hodnotu vypínacího napětí. Toto napětí je o něco menší než napětí prahové.

     Transil je konstruovaný na veliké impulzní proudy a navíc je u něj garantováno, že po značném přetížení nedojde k jeho přerušení, ale naopak se zkratuje. Tím ochrání připojené zařízení před zničením přepětím.

     Transily se vyrábějí jako jednosměrné nebo obousměrné. Jednosměrný chrání proti přepětí jedné polarity. Při opačné polaritě se chová jako dioda, takže se dá použít i jako ochrana proti špatné polaritě. Obousměrný transil chrání proti přepětí obou polarit. Chová se jako dvě antisériově zapojené Zenerovy diody.

     Nahradit transil normální Zenerovou diodou je sice možné, ale není to vhodné, protože transil je speciálně stavěný na toto použití. Zenerova dioda nikoli, ta se totiž při přetížení může přerušit a potom přestane chránit připojené zařízení.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Translátor

     Transformátor pro jiné použití, než je napájení. Nejčastěji pro použití ve sdělovací technice.

     Používají se pro galvanické oddělení obvodů, pro převod na jiné napěťové úrovně, jako impedanční přizpůsobení a podobně.

(1) 2 »

Obrázek Obrázek
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Obrázek
Redakční systém XOOPS 2.5.10
Obsah © 2008-2020 Žirafoviny