Obrázek   
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:

Pamatovat si mneZapomenuté heslo

Nová registrace
Kam dále?
Hledání
Vzhled

(3 vzhledů)
Kdo je Online
14 uživatel(ů) je online (2 uživatel(ů) si prohlíží Lexikon vědomostí)

Uživatelé: 0
Hosté: 14

více...
Noví uživatelé
renda15
renda15
20.07.2021
SATURNIN
SATURNIN
08.06.2021
JirkaS
JirkaS
24.04.2021
ZdeněkP
ZdeněkP
17.04.2021
paavel
paavel
02.03.2021
milan
milan
25.01.2021
mhouser
mhouser
19.01.2021
patolog
patolog
03.01.2021
Mses20
Mses20
20.11.2020
wlezley
wlezley
25.10.2020
Kdo za co může
Administrátorka
Žirafka
Žirafka
Žirafička
Žirafička
Redaktoři
bernard
bernard
IvanH
IvanH
 
Emeritní
KatyH
KatyH

Domovská stránka Lexikon vědomostí Jednotky a veličiny Lexikon vědomostí
Projít podle písmene
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Jednotky a veličiny

Všechny možné jednotky a veličiny
V Lexikonu je momentálně 12 hesel z této kategorie.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Admitance

     Převrácená hodnota impedance. Čím je impedance nižší, tím je admitance vyšší. Jedná se o obdobu vodivosti.

Značka: Y

Jednotka: 1S - Siemens


Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Efektivní hodnota

     Velikost stejnosměrné veličiny která na odporové zátěži vyvolá stejný tepelný účinek, jako měřená střídavá veličina. Čili střídavý proud o efektivní hodnotě 10 A vyvolá na odporové zátěži stejný tepelný účinek, jako stejnosměrný proud o hodnotě 10 A. Stejné poměry platí i pro napětí.

Označení: značkou veličiny s indexem "ef" případně jen značkou veličiny, pokud nemůže dojít k záměně s jinou hodnotou. Např: Ief nebo jen I.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Impedance

Zdánlivý odpor.

Má složku reálnou a imaginární:

Reálná - ohmický odpor obvodu
Imaginární - kapacitní nebo induktivní reaktance

Impedance se při nulovém kmitočtu rovná odporu, se vzrůstajícím kmitočtem se stále více a více liší. Jak, to záleží i na charakteru obvodu (převažuje-li indukčnost nebo kapacita).

Značka: Z
Jednotka: Ω (Ohm)

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Induktance

Indukční reaktance, induktivní část impedance.

Značka: XL
Jednotka: Ω (Ohm)

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Kapacitance

Kapacitní reaktance, kapacitní složka impedance.

Značka: XC
Jednotka: Ω (Ohm)

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Maximální hodnota

     Maximální, špičková, hodnota střídavé veličiny. Střídavá veličina jí dosahuje 2x za periodu, jednou v kladné a podruhé v záporné půlvlně.

Označení: značkou veličiny s indexem "m". Např: Im.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Napětí nakrátko

     Měří se u transformátoru a udává se v procentech.

     Jedná se o napětí na primárním vinutí transformátoru, při kterém protéká sekundárním vinutím spojeným do zkratu jmenovitý proud.

     Běžná trafa mívají napětí nakrátko jednotky procent, kvalitní toroidní má třeba i jen jedno procento. Svařovací trafa mívají napětí nakrátko asi tak 80%

     Tento parametr je důležitý pro výpočty zkratových proudů, jištění a hlavně pro navrhování paralelního chodu transformátorů.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Proud na prázdno

Měří se u transformátoru.

Proud primárním vinutím, když je vinutí sekundární zcela odlehčené.

Při tomto provozu transformátor odebírá prakticky jen jalový výkon a nekoná žádnou užitečnou práci.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Reaktance

Imaginární část impedance obvodu.

Tato část je závislá na kmitočtu. Při nulovém kmitočtu může mít hodnotu nulovou, nebo nekonečnou, podle toho, jestli se jedná o induktivní, nebo kapacitní reaktanci.

Kapacitní reaktance je Kapacitance.
Induktivní reaktance je Induktance.

Značka: X
Jednotka: Ω (Ohm)

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Resistance

Reálná část impedance, nezávislá na kmitočtu. Jedná se o čistý ohmický odpor.

Značka: R
Jednotka: Ω (Ohm)

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Střední hodnota

     Střední hodnota proudu odpovídá výšce obdélníka s délkou strany rovnou periodě a se stejnou plochou, jako je plocha pod časovým průběhem proudu i(t) za jednu periodu.

Jiná definice:

     Velikost stejnosměrné veličiny která má stejné elektrochemické účinky jako měřená střídavá veličina. Čili střídavý proud o střední hodnotě 10 A vyvolá v elektrolytu stejný účinek, jako stejnosměrný proud o hodnotě 10 A. Stejné poměry platí i pro napětí, výkon a další veličiny.

Označení: značkou veličiny s indexem "stř". Např: Istř.

Formátovat pro tiskárnu Posle příteli emailem toto heslo. Vodivost

     Převrácená hodnota elektrického činného odporu. Čím má určitá látka menší odpor, tím má větší vodivost.

Značka: G

Jednotka: 1S - SiemensObrázek Obrázek
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Obrázek
Redakční systém XOOPS 2.5.10
Obsah © 2008-2020 Žirafoviny